laptop-blue
Produkter

Kalkuler en boligskade nøyaktig og pålitelig i løpet av noen få minutter. La MEPS hjelpe deg med alt fra kalkulasjon til arbeidsplanlegging.

forside-support-blue

Support

Lettfattelig og omfattende video- dokumentasjon og veivisere. På telefon tilbyr vi oppfølging med fjerntilkobling for alle våre kunder.

abacus-blue

Kurs

Fra 0 – 100 på to dager! Våre erfarne kursledere er blandt Norges beste MEPS’ere og gir deg innsikten du trenger.

MEPS er mer enn et dataprogram –
derfor kaller vi det et markedssystem.

MEPS er et profesjonelt verktøy for reparasjons- og takstbransjen basert på tidsstudier. Når man har regnet på et oppdrag så gir ikke MEPS bare en kalkyle, men tilgang til et helt markedssystem. Her får man tilgang til takstrapporter, materialinnkjøpslister, fakturadata, arbeidsoperasjonslister og mye mer. Tid- og arbeidsbesparelsene dette utgjør, er en av MEPS mest verdsatte egenskaper.

Våre kunder er eiendomsutviklere, entreprenører, takstmenn og forsikringsselskaper. Sammen bruker de MEPS til å utveksle data fra start til slutt.

Når man bruker MEPS som samarbeidsplattform er det lett for alle parter å bli enige. Jobben oppdateres kontinuerlig i programmet for å reflektere de reele forhold. Utførende får tilgodesett tiden for arbeidet de faktisk må gjøre. Og bestilleren betaler for den tiden som MEPS, med solid statistisk grunnlag, sier det burde ta.